انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در سال ۱۳۸۰، به همت جمعی از همکاران فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان تاسیس شد و در این مدت توانسته است فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی متعددی را به سرانجام برساند.

فعالیت در زمینه ی سلامت روان

مشارکت در تدوین طرح های ملی پیشگیری، ارائه مشاوره به وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهای فعال در این زمینه، اجرای طرح های سلامت روان در سطح دانشگاه ها، تدوین برنامه های آموزشی همگانی.

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران به منظور ارتقاء سطح علمی دانش پژوهان و متخصصین حوزه ی سلامت روان کودکان و نوجوانان شامل روانپزشکان، روان شناسان، پزشکان، متخصصین کودکان و سایر علاقمندان کارگاه ها و دوره های آموزشی را با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته و اعضای هیئت علمی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان برگزار می کند. در هر فصل برنامه کارگاه ها و دوره های آموزشی از طریق سایت انجمن معرفی می شود.