برنامه‌های علمی همایش

سخنرانی‌های اصلی:

این سخنرانی ها توسط اساتید مدعو و صاحب نظر ملی در زمینه های مرتبط با سلامت روان کودکان و نوجوانان به زبان فارسی ارائه می شوند.

پانل های تخصصی:

در پانل های تخصصی یک موضوع خاص در حوزه ی روانپزشکی کودکان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این پانل ها با شرکت اساتید صاحب نظر مدعو داخلی برگزار می شوند و در آن ها سعی می شود چالش ها و اختلاف نظر های موجود در مورد آن موضوع خاص مطرح و آخرین یافته های علمی در این زمینه ارائه شوند.

سمپوزیوم های تخصصی:

در این سمپوزیوم ها اساتید مدعو داخلی از طریق سخنرانی های کوتاه جنبه های مختلف یک موضوع را مطرح و آخرین یافته های علمی را در این رابطه ارائه می کنند.

ارائه مقالات به صورت سخنرانی:

در این برنامه محققین نتایج آخرین تحقیقات و دست آورد های خود را در حوزه سلامت روان کودکان به علاقمندان ارائه می کنند.

ارائه مقالات به صورت پوستر:

نتایج آخرین تحقیقات علمی پژوهشگران در حوزه سلامت روان کودکان از طریق نمایش پوستر ارائه می شود.

کارگاه‌های آموزشی:

این کارگاه ها با هدف افزایش مهارت های علمی در زمینه های مختلف با بهره گیری از اساتید مجرب داخلی و خارجی برگزار می گردد.

همزمان با برگزاری همایش برنامه متنوع علمی دیگری نیز ارائه خواهند شد که در زمان همایش اطلاع رسانی می شوند.