برنامه های جانبی همایش

برنامه افتتاحیه

همایش در روز اول با برنامه های فرهنگی، هنری آغاز می گردد.

نمایشگاه‌ها

  • نمایشگاه کتب تخصصی حوزه سلامت روان:
  • این نمایشگاه با شرکت ناشران کتب روان پزشکی و روانشناسی در محل همایش برگزار می شود.
  • نمایشگاه فعالیت های مرتبط با سلامت روان:
  • نمایشگاه فعالیت های مرتبط با سلامت روان کودکان توسط نهاد های مرتبط در محل همایش برگزار خواهد شد.
  • نمایشگاه آخرین دستاوردهای درمانی:
  • مؤسسات معتبر در حوزه مداخلات درمانی و شرکت های داروئی آخرین دستاوردها و درمان های روانپزشکی کودک و نوجوان را در محل همایش معرفی می کند.