تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی( ره)

محل برگزاری همایش

آدرس محل برگزاری همایش: تهران، انتهای بلوار کشاورز، تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی( ره)
زمان همایش: ۷ الی ۹ آذر ۱۳۹۶