نحوه تهیه پوستر

۲ نکته در رابطه با تهیه پوستر حائز اهمیت می باشد:

سایز پوستر باید ۷۰ در ۹۰ باشد و بعلت بین المللی بودن همایش به صورت انگلیسی تهیه شود.

روز ارائه پوستر به شما اطلاع داده خواهد شد.

اگر به هر علتی پوستر در  زمان مقرر شده آماده نباشد، زمان شما قابل تجدید نمی باشد.