پیام رئیس همایش

کودکان و نوجوانان سرمایه های بزرگی برای رشد و بالندگی هر جامعه محسوب می شوند که سلامت ایشان ضامن توسعه جوامع خواهد بود. این قشر عظیم اماناتی هستند که ضروری است برای حفظ سلامت آنان نهایت سعی و تلاش بعمل آید تا مسیر آسیب پذیر دوران کودکی و نوجوانی را با کمترین مشکل طی نمایند. در این بین سلامت روان این گروه سنی از اهمیت بسزائی برخوردار است و در عین حال در بسیاری از مواقع مورد غفلت واقع می شود. لذا فراهم کردن بستری مساعد برای ارتقاء سلامت روان کودکان و نوجوانان یکی از وظایف اصلی نظام سلامت و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است که به نوعی با این گروه سنی سروکار دارند. انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان با توجه به رسالت خود جهت بستر سازی علمی و عملی برای ارتقاء سلامت روان کودکان و نوجوانان در ده سال گذشته اقدام به برگزاری همایش های ملی و بین المللی در این حوزه کرده است. هشتمین همایش سراسری  روان پزشکی کودک و نوجوان که در آذر ماه سال ۱۳۹۶ باهمکاری گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد، رویدادی علمی خواهد بود که در طی آن متخصصین و کارشناسان حوزه سلامت روان کودکان و نوجوانان آخرین دستاوردهای علمی در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی مشکلات رفتاری و روانی این گروه سنی را با تاکید بر اختلالات عصبی – تکاملی توسط محققین داخلی ارائه می گردد آشنا خواهند شد. امید است با مشارکت علمی تمامی اساتید، محققین و دانشجویان در حوزه های مرتبط گامی در جهت ارتقاء سلامت روان فرزندان این مرز و بوم برداریم.

دکتر مهدی تهرانی دوست

رئیس انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران

رییس  هشتمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان