سوالات متداول

نحوه مشخص کردن نوع ارائه مقاله به چه شکل می باشد؟

افراد در هنگام ثبت نام برای همایش نوع ارائه خود را انتخاب می کنند.

زمان اعلام نهایی نتایج داوری مقاله ها کی می باشد؟

پذیرش مقالات به زودی از طریق وب سایت اعلام خواهد شد.

آیا حضور تمام نویسندگان مقاله در کنگره الزامی می باشد؟

حضور نویسندگان اول و دوم الزامیست و می بایست تا پایان زمان اعلام شده در همایش ثبت نام نمایند.

آیا مقاله کامل می بایست برای دبیرخانه همایش ارسال شود؟

خیر- فقط ارسال خلاصه مقاله- به دو زبان فارسی و انگلیسی- کافی می باشد.