هشتمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

هشتمین همایش روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در تاریخ های هفتم ، هشتم و نهم آذر ماه ۹۶ درتالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی( ره) برگزار می گردد.

هشتمین همایش توسط انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران و دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران /مرکز آموزشی – درمانی ضیاییان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، معاونت بهداشت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، ستاد علوم شناختی و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار می شود.

رییس همایش: دکتر مهدی تهرانی دوست

دبیران علمی همایش: دکتر زهرا شهریور و دکتر فریبا عربگل

دبیر اجرایی همایش: دکتر فیروزه جعفری